กระดาน ถาม-ตอบ

เข้าระบบ
ตอบกระทู้
 หัวข้อกระทู้ :ขอความคิดเห็นเพื่อนสมาช.. 2018-06-12 13:00:29 
pp

บุคคลทั่วไป
หัวข้อกระทู้ :ขอความคิดเห็นเพื่อนสมาชิกเกี่ยวกับเรื่อง กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน?

1. วัตถุประสงศ์ในการอยากจัดตั้งกองทุน                                                                                                                                             -เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ค้ำ กรณีที่ผู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้                                                                                                 -เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้แก่สหกรณ์                                                                                                                               -สมาชิกที่ลำบากต้องการกู้เพราะไม่มีที่ดินหรือบ้านมาค้ำ  สามารถหาผู้ค้ำได้ง่ายขึ้น                                                                           -สหกรณ์ก็ปล่อยกู้แก่สมาชิกได้มากขึ้น                                                                                                                                           -ปัญหาของเพื่อนสมาชิกลดลงไม่ต้องไปหาเงินนอกระบบ                                                                                                              2. กองทุนมีที่มาของรายใด้อย่างไร?                                                                                                                                                 -ค่าธรรมเนียมแรกเข้าการเป็นสมาชิดกองทุน                                                                                                                                   -งบดำเนินงานของสหกรณ์                                                                                                                                                           -เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน                                                                                            3. มีรายละเอียดอีกเยอะครับ แต่ขอความคิดเห็นเพื่อนสมาชิกกันว่าคิดเห็นกันอย่างไรกับ กองทุนี

IP Logged
อ้างอิงกระทู้
ตอบกระทู้
หน้า #