กระดาน ถาม-ตอบ

เข้าระบบ
ตอบกระทู้
 หัวข้อกระทู้ :นักกีฬาทดแทนเป็นความรับ.. 2018-10-23 03:32:56 
kathy

บุคคลทั่วไป
หัวข้อกระทู้ :นักกีฬาทดแทนเป็นความรับผิดชอบ

Kim Chun-Sports Seoul 

The Korea Highway Corporation, led by manager Kim Jong-min, won the women's team 3-2 (21-25 20-25-23 272-22) at the opening game of the women's league against IBK Industrial Bank in Gimcheon on Sunday. He gave up the two sets first, but it was a big-band play that grabbed three sets. Park Jung-ah scored 30 points, making her number one victory. 

We met after the 아바타카지노 game and expected Jung-ah to do that. He became powerful and dynamic during training. "I know, and I don't think it will be easy to catch a blogging," Park said. "The players who have been replaced have done more than their part." 

The following is a one-on-one answer with manager Kim. 

- How do you feel about the game?
It's hard. (Laugh) It started at the beginning and brought the atmosphere to us, but we couldn't keep up with it, which made the game difficult. Our players seem to have taken a long time to adjust when they first saw the other foreign player. An age is a very difficult style. I think we should analyze well and make sure of the next match. 

- What does a difficult style mean?
Timing is a tricky style. He hits the ball well. He has a high batting average. Our side-blocking is so low that it will not be easy to mark it. I'll do well next time.

IP Logged
อ้างอิงกระทู้
ตอบกระทู้
หน้า #